Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u ugovornu ili treću državu za vrijeme pandemije koronavirusa

4.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Način i opseg korišenja zdravstvene zaštite radnika, osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koje je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje u ugovorne države ostvaruje se u skladu s odredbama pojedinog ugovora.

Ukoliko su radnici upućeni u tzv. treću državu, pravo na zdravstvenu zaštitu će koristiti u skladu s odredbama nacionalnih propisa.

Upućivanje u ugovornu državu

Ugovorne države su države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite. To su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Turska.

Prijava upućivanja radnika u ugovornu državu provodi se u HZZO-u, a prema postupku koji je utvrđen Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 160/13., 11/15., 16/15. - ispravak113/16.).

Prilikom upućivanja radnika u ugovornu državu poslodavac nije obvezan uplatiti poseban doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite radnika u inozemstvu.

Na osnovi uredno podnesene prijave, HZZO izdaje radniku potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koja je utvrđena pojedinim ugovorom. Po dolasku u mjesto boravka u drugoj državi ugovornici izdana potvrda se, u najbližoj bolesničkoj blagajni, mijenja za bolesnički list osnovom kojega se koristi zdravstvena zaštita kod ugovornih doktora i kod javnih zdravstvenih ustanova. Obveza plaćanja postoji samo za troškove tzv. participacije u slučaju kada ju plaćaju i osigurane osobe države boravka.

            Sukladno odredbama pojedinog ugovora radnici koji su upućeni u Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Tursku, temeljem izdane potvrde, ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu. Radnici koji su upućeni u Bosnu i Hercegovinu ostvaruju pravo na hitne zdravstvene usluge.

 

Država

rok upućivanja

potvrda o pripadnosti sustavu osiguranja

potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu

opseg dogovorene zdravstvene zaštite

zaposleni

samostalna djelatnost

BOSNA I HERCEGOVINA

24

12

HR/BH 1

HR/BH 4

hitno potrebne zdravstvene usluge

CRNA GORA

24

12

HR/SCG 101

HR/SCG 111A

puna zdravstvena zaštita

MAKEDONIJA

24

12

HR/RM 1

HR/RM 4

puna zdravstvena zaštita

SRBIJA

24

12

HR/SRB 101

HR/SRB 111A

puna zdravstvena zaštita

TURSKA

24

24

HR/TR1

HR/TR3

puna zdravstvena zaštita

 

Ako upućeni hrvatski radnik u drugoj državi ugovornici oboli od bolesti uzrokovane virusom COVID-19 ili postoji sumnja u istu bolest, potrebno je postupiti na način kako je to određeno propisima države boravka, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Radnik će pri tome imati pravo na zdravstvenu zaštitu temeljem bolesničkog lista, na jednak način i pod istim uvjetima kao i osigurane osobe države upućivanja, a  moći će ju koristiti kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite.

Navedeno se odnosi i na testiranje na koronavirus koje će se moći obaviti na teret obveznog zdravstvenog, temeljem bolesničkog lista, samo ako je medicinski indicirano (obavljeno po uputnici nadležnog liječnika države

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: