Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

30.12.2020, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18) u članku 1. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. 2017.).

(4) U ovom Pravilniku određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški ili ženski rod.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječi: »u svrhu srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja« zamjenjuju se riječima: »u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, volontiranja ili u druge svrhe«.

Članak 3.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

(1) Obrazac dozvole boravka (Obrazac 7a) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 × 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala, serijski broj dokumenta sadrži sedam znamenaka, a datumi se upisuju na način, da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(2) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u Obrascu 7a u rubrici: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako mu je odobren stalni boravak u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »stalni boravak«.

(3) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu rada na prvoj stranici u rubrici: »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(4) Osobi koja je premještena unutar društva kojoj je odobrena dozvola za boravak i rad u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »ICT – privremeni boravak«, a u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(5) Osobi premještenoj unutar društva kojoj je dozvola za boravak i rad odobrena temeljem dugoročne mobilnosti u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »mobile ICT – privremeni boravak«, a u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(6) U dozvoli boravka sezonskog radnika kojem je izdana dozvola za boravak i rad do 90 dana odnosno šest mjeseci na prvoj strani u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »sezonski rad – privremeni boravak« a u rubriku »napomene« unose se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(7) U dozvoli boravka člana obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin treće zemlje u rubriku »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »član obitelji – privremeni boravak«.

(8) U dozvoli boravka državljanina treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom u rubriku »napomene« unose se riječi: »životno partnerstvo«.

(9) U dozvoli boravka za člana obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji je državljanin treće zemlje u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a u rubriku »napomene«: »član obitelji azilanta«, odnosno »član obitelji stranca pod supsidijarnom zaštitom«.

(10) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren stalni boravak temeljem zakonitog boravka od pet godina u Obrascu 7a u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU«.

(11) Državljanima trećih zemalja kojima je odobren privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja ili istraživanja u dozvoli boravka na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »učenik«, »student« ili »istraživač«.

(12) Istraživačima i studentima koji su obuhvaćeni programima Unije ili multilateralnim programima koji obuhvaćaju mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju i više visokih učilišta, na prvoj stranici

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: