Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Posebnost upućenog radnika

5.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.8 Posebnost upućenog radnika

Tomislava Furčić, dipl.iur

Upućeni radnik je radnik kojega strani poslodavac, u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

1. upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili

2. upućuje u Republiku Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili

3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Strani poslodavac je fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, koji u okviru prekograničnog pružanja usluga, upućuje radnika na ograničeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku.

Upućenom radniku su zajamčeni sljedeći uvjeti rada (na razini prava utvrđenih pravnim propisima Republike Hrvatske, odnosno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na poslodavce i radnike na određenom području, grani ili djelatnosti):

-propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora,

-najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora,

-najniža plaća uključujući povećanu plaću za prekovremeni rad,

-zaštita zdravlja i sigurnost na radu,

-zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile, odnosno doje i maloljetnih radnika,

-zabrana diskriminacije,

-uvjeti ustupanja preko agencija za zapošljavanje.

Navedeni uvjeti rada se jamče i upućenom radniku koji nije državljanin države članice EGP-a, pod uvjetom da je zakonito zaposlen kod stranog poslodavca. Primatelj usluge u Republici Hrvatskoj može koristiti rad upućenog radnika državljanina treće zemlje pod uvjetom da je zakonito zaposlen kod stranog poslodavca u skladu s propisima države poslovnog nastana poslodavca. Strani poslodavac je dužan u izjavi o upućivanju potvrditi da je upućeni radnik zakonito zaposlen po propisima države u kojoj strani poslodavac ostvaruje poslovni nastan.

Ako su zajamčeni uvjeti rada povoljnije uređeni propisima Republike Hrvatske u odnosu na propise države u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan i koji se primjenjuju na radni odnos, na upućenog radnika se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: