Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske Unije

1.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Korištenje zdravstvene zaštite na području Europske unije regulirano je Uredbom br. 883/2004  Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba 883/04) te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe  br. 883/04 (Uredba 987/09).

Republika Hrvatska navedene propise primjenjuje u odnosima s drugim državama članicama Europske unije (EU), državama Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška i Island – EEP) i Švicarskom.

U članku će se pojasniti način korištenja zdravstvene zaštite te način utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad u slučaju nastanka ozljede na radu ili dijagnosticirane profesionalne bolesti na području jedne od navedenih država, radnika koji je u istu državu upućen na privremeni rad od strane poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Zdravstvena zaštita

Prijava samog upućivanja radnika u drugu državu članicu EU, EEP ili u Švicarsku provodi se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji radniku izdaje potvrdu A1 kao dokaz o pripadnosti hrvatskom sustavu socijalnog osiguranja.

HZZO će radniku, na njegov zahtjev, izdati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) za ostvarivanje prava na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu u državi upućivanja, a na teret HZZO-a.

Radniku koji će u državi upućivanja boraviti dulje od godinu dana (minimalno 366 dana) može se, također na zahtjev, izdati tiskanica E106 ili potvrda S1 za ostvarivanje prava na punu zdravstvenu na teret HZZO-a ukoliko su udovoljeni svi potrebni uvjeti.

Zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, radnik ostvaruje kod ugovornih, odnosno javnih liječnika i zdravstvenih ustanova, a na način i pod uvjetima koji su jednaki kao i za osigurane osobe države upućivanja.

U slučaju priznate ozljede na radu ili dijagnosticirane profesionalne bolesti isto će, za radnika koji ima EKZO, u određenim državama, značiti i širi opseg prava od onoga koji mu pruža sama EKZO.

Privremena nesposobnosti za rad

Kod bilo kojeg uzroka privremene nesposobnosti za rad, a ne samo zbog ozljede na radu ili profesionale bolesti, upućeni radnik se ne mora, radi njezina otvaranja i vođenja, vraćati u Republiku Hrvatsku da bi se javio svom liječniku nego mu istu može evidentirati  ugovorni liječnik države upućivanja.  

No, o evidentiranoj privremenoj nesposobnosti za rad radnik je obvezan obavijestiti svog poslodavca i HZZO u rokovima propisanim hrvatskim propisima.

Radi obavijesti HZZO-u radnik se treba javiti inozemnom osiguravatelju u mjestu boravka u drugoj državi članici. Isti osiguravatelj će obavijestiti HZZO o evidentiranoj nesposobnosti za rad na tiskanicama koje su propisane europskim propisima, a koje onda time zamjenjuju izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad hrvatskih liječnika.

Utvrđivanje ozljede na radu i profesionalne bolesti

U slučaju kada upućeni radnik, za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: