Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun plaće za vozače u međunarodnom prijevozu

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.16 Obračun plaće za vozače u međunarodnom prijevozu

Nives Baškiera, mag. iur

Imam prijevozničku tvrtku čiji radnici-vozači voze u zemlje EU. Zanima me što je sve potrebno uz ugovor o radu da vozači imaju kod sebe u slučaju da ih netko zaustavi u zemljama u kojima voze? Kako je najispravnije da im se plaća obračunava, mora li se obračunavati po inozemnoj satnici? Do sada se obračunavala normalno uz beneficirani radni staž i dnevnice.

U segmentu cestovnog prijevoza, vozači u međunarodnom prijevozu tretiraju se kao upućeni radnici (radnici koji su iz Republike Hrvatske poslani na radu u drugu zemlju članicu EU). Iako vozači nisu izaslani na određeno precizno razdoblje nego migriraju na dnevnoj i tjednoj bazi, trenutno ih se tretira isto kao i izaslane radnike. Konkretno, za prijevoznike to podrazumijeva prijavu preko portala za svaku zemlju u kojoj imaju iskrcaj, ukrcaj, računa im se vrijeme provedeno u tim zemljama (tj. vrijeme vožnje koje je kao i vrijeme obveznih odmora striktno uređeno EU legislativom), a za vožnju kroz te zemlje isplaćuje im se satnica/plaća koja je na snazi u tim zemljama, na temelju zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

Za transportni sektor, pravila nove direktive kojom su pravila revidirana u odnosu na izaslane radnike, primjenjuju se nakon donošenja posebnog paketa pravila za prijevoznike no do tog trenutka, na snazi je primjena Direktive 96/71/EZ o izaslanim radnicima. Radi svega navedenog, potrebno je pratiti promjene zakonodavstva, uzimajući u obzir da je Europska komisija pokrenula postupak pred Sudom protiv Njemačke i Francuske radi donošenja nacionalnog zakonodavstva u pogledu minimalne plaće.

U nastavku se donose pojedinosti za države koje u svom nacionalnom zakonodavstvu imaju posebno definirane iznose plaća.

AUSTRIJA: odnosi se na bilateralni prijevoz, prijevoz za treće zemlje i kabotažu

Obrazac prijave (obrazac ZKOS-T, ZKO-3 nije više valjan obrazac) o rasporedu radnika podnosi se u elektronskom obliku za razdoblje od 6 mjeseci, prije početka rada. Obrazac za prijavu dostupan je na www.bmf.gv.at.

Minimalna plaća utvrđuje se na način ;Profesionalni vozači teretnih vozila: 1. vozači teretnih vozila ukupne dopuštene mase do 3,5 t - 1 430,71 EUR mjesečno bruto; 2. vozači teretnih vozila iznad 3,5 t - 1.501,64 EUR mjesečno bruto; 3. vozači teretnih vozila za prijevoz opasnih tereta - 1.536,24 EUR mjesečno bruto; 4. instruktori vožnje za ter. v. - 1.582,95 EUR mjesečno bruto; 5. vozači ter. v. koja prevoze gorivo - 1.619,28 EUR mjesečno bruto; Profesionalni vozači autobusa: 423,60 EUR tjedno

Tijekom provjere na cesti vozač vozila ima obvezu predočiti: 1. dokument o socijalnoj sigurnosti (A1 izvornik); 2. ispunjen obrazac za izvješćivanje i transakcijski broj za raspored radnika; 3. ugovor o radu (na engleskom ili njemačkom jeziku); 4. platni odrezak (uključujući podatke o uvjetima plaćanja); 5. sve dokaze o plaćanju; 6. sažetak radnog vremena i vremena odmora

Odgovorni predstavnik u Austriji nije potreban ako mobilni radnik (vozač vozila) ima sve potrebne dokumente.

Tvrtka je dužna mobilnom radniku (vozaču) osigurati sve dokumente koje je dužan predočiti tijekom kontrole u elektronskom ili tiskanom obliku.

FRANCUSKA: Bilateralni prijevoz, prijevoz za treće zemlje i kabotaža

Obrazac za izvješćivanje o raspoređivanju radnika podnosi Inspektoratu rada (se elektronski preko SIPSI sustava za sve vozače prije početka obavljanja rada. Dodatne informacije na web stranici www.sipsi.travail.gouv.fr.

Minimalna plaća utvrđuje se prema satnici i trebala bi biti 10,03 EUR bruto, a odnosi se na kabotažu i sve međunarodne prijevozničke usluge, osim tranzita dok socijalni doprinosi ostaju u visini zemlje podrijetla prijevoznika.

Tijekom provjere na cesti mobilni radnik (vozač vozila) ima obvezu predočiti: 1. dokument o socijalnoj sigurnosti (A1 izvornik); 2. ispunjen obrazac za izvješćivanje za raspored radnika; 3. ugovor o radu (na nacionalnom jeziku); 4.sve dokaze o plaćanju; 5. sažetak radnog vremena i vremena odmora

Odgovorni predstavnik u Francuskoj bira se i surađuje s francuskim nadzornim tijelima (Inspektoratom rada).

Dokumenti koji se predočavaju na zahtjev:

1. Ugovori i drugi dokumenti kojima se potvrđuje izbor odgovornog predstavnika u Francuskoj te svi podaci o predstavniku;

2. dokument o socijalnoj sigurnosti A1 mobilnog radnika (preslika);

3. Ugovor o radu mobilnog radnika (preslika na nacionalnom jeziku);

4. Platni odrezak mobilnog radnika uključujući podatke o plaćanju;

5. sve dokaze o plaćanju mobilnim radnicima.”

Tvrtka je dužna osigurati mobilnom radniku (vozaču vozila) i odgovornom predstavniku u Francuskoj sve dokumente, koje moraju predočiti tijekom kontrole. Nova odredba predviđa poseban pristup pri raspolaganju sa dokumentacijom. Već pri ulasku u Austriju potrebno je u vozilu osigurati dostupnost do:

- Ugovora o radu tj. potvrda o zaposlenju (Dienstzettel) službene iskaznice na njemačkom ili engleskom jeziku te

- Evidenciju radnoga vremena – može i tahograf (potrebno je nadzornim tijela zajamčiti uvid u te evidencije).

Drugu dokumentaciju (platna lista, potvrda o plaćanjima tj. o isplati plaće bankovnim putem, dokumenti o uvrštavanju radnika u određenu platnu skupinu važećeg kolektivnog ugovora) potrebno je predati tek na zahtjev nadzornih organa i to za tekući i prošli mjesec, u slučaju ako je radnik u proteklom mjesecu bio upućen u Austriju, i to u roku od 14 dana, sve na njemačkom jeziku.

Dokumentaciju je moguće držati spremnom u fizičkom ili elektronskom obliku. U slučaju ako se dokumentacija drži u elektronskom obliku mora biti neposredno vizualno vidljiva tj. čitljiva (prijenosno računao, iPad itd.) i da ju je moguće proslijediti i drugim nadzornim tijelima.

NJEMAČKA: odnosi se na bilateralni prijevoz, prijevoz za treće zemlje i kabotažu.

Obavijest (Operativni raspored poslodavca) o rasporedu radnika može se podnijeti preko mrežne stranice za evidenciju minimalnih plaća za sve radnike (odjednom za razdoblje od 6 mjeseci) tj. ne mora se podnositi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: