danas je 28.2.2024

Najnovije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinuJamstvo

24.2.2024, Izvor: Narodne novine

... MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 85. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda zakonika (»Narodne novine« broj ...

Odbijanje i ukidanje dozvole za boravak i radJamstvo

9.2.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada. Dozvole za boravak i rad mogu se izdati temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZ) i bez mišljenja HZZ-a, kada nadležna policijska ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Dugotrajni boravak i stalno boravište stranacaJamstvo

2.2.2024, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

... struč. spec. oec. Ivan Vidas Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjinaJamstvo

27.1.2024, Izvor: Narodne novine

... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11) ministar pravosuđa i uprave donosi PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA ...

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranacaJamstvo

10.1.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Sukladno odredbama Zakona o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22) državljani treće zemlje na privremenom, dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku dužni su regulirati obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Dužnost nošenja valjanih isprava za stranceJamstvo

4.1.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Zakonom o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja (u daljnjem tekstu: državljani trećih zemalja) u Republici Hrvatskoj. Državljanin treće zemlje koji ima višestruko državljanstvo dužan ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Vrste mjera za osiguranje povratka i način primjene - Članak 181.Jamstvo

1.1.2024, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Tomislava Furčić dipl. iur. (1) U smislu ovoga Zakona, mjerama za osiguranje povratka smatraju se: – ograničenje slobode kretanja, u smislu članaka 211. i 212. ovoga Zakona – rok za dragovoljni odlazak, u smislu članka 184. ovoga Zakona – zabrana ulaska i boravka, u smislu članka 192. ovoga Zakona ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Prava državljanina treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad - Članak 138.Jamstvo

1.1.2024, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Tomislava Furčić dipl. iur. (1) Državljaninu treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad na temelju ugovora o radu s hrvatskim poslodavcem, kao i državljaninu treće zemlje iz članka 89. stavka 1. točaka 1. do 6. te točaka 9. i 12. ovoga Zakona zajamčena su sljedeća prava: 1. radni uvjeti ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Glava VII. - Dugotrajno boravište i stalni boravakJamstvo

1.1.2024, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... N/A ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca

Otpust iz centra - Članak 220.Jamstvo

1.1.2024, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Tomislava Furčić dipl. iur. Državljanina treće zemlje bez odgode će se otpustiti iz centra ako: – uvjeti za smještaj u centar iz članaka 212., 214. i 215. ovoga Zakona više nisu ispunjeni – se opravdano očekuje da se državljanina treće zemlje neće moći prisilno udaljiti u roku iz članaka 214. i 215 ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Zapošljavanje stranaca
više članaka
Tema mjeseca
Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 27.2.2024
 1 USD1,09 eur (+0,01)
 1 GBP0,86 eur (+0,01)
 1 CZK25,37 eur (+0,02)
 100 JPY163,38 eur (+0,47)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor